NTC Het Noorderlicht onderwijst in Nederlandse taal en cultuur. De focus ligt hierbij op spreken, luisteren, lezen, schrijven, spelling en taalbeschouwing. Bij het kiezen van onze lesmethoden is gelet op aansluiting bij het NTC-onderwijs.

Ons basisonderwijs volgt de methoden ‘Lijn 3’ en ‘Taal Actief’. Bij deze methoden heeft de stichting NOB een module geschreven speciaal voor het NTC-onderwijs.

De aandachtsgebieden van het voortgezet onderwijs zijn spelling, woordenschat, de geschiedeniscanon en Nederlandse literatuur. Hierbij maken we onder andere gebruik van de lesmethode ‘Nieuw Nederlands’.

Groep 1 en 2
Door een vaste lesvolgorde weten de kleuters die voor het eerst naar school gaan al snel wat er van ze verwacht wordt. De methode die gebruikt wordt, is ‘Kleuterplein’ voor kleuters. Dit is een flexibele methode voor beginnende geletterdheid, mondelinge communicatie en woordenschat.

Om de overgang naar groep 3 te versoepelen en de hoge werkdruk voor de leerling in groep 3 te verlagen, zal waar mogelijk halverwege groep 2 begonnen worden met de lesstof van groep 3. Het niveau van taalbegrip van de leerlingen en de motivatie van de leerlingen én hun ouders spelen hierbij een grote rol.

Groep 3 t/m 8
In de groepen 3 t/m 8 wordt gebruik gemaakt van de methoden ‘Lijn 3’ en ‘Taal Actief’ met de bijbehorende NTC module. De methode is opgebouwd uit verschillende thema’s. De verschillende thema’s in de NTC module duren elk vier weken.