NTC Het Noorderlicht onderwijst in Nederlandse taal en cultuur. De focus ligt hierbij op spreken, luisteren, lezen, schrijven, spelling en taalbeschouwing. Bij het kiezen van onze lesmethoden is gelet op aansluiting bij het NTC-onderwijs.

Ons basisonderwijs volgt de methoden ‘Leessleutel’ en ‘Taal Actief’. Bij deze methoden heeft de stichting NOB een module geschreven speciaal voor het NTC-onderwijs.

De aandachtsgebieden van het voortgezet onderwijs zijn spelling, woordenschat, de geschiedeniscanon en Nederlandse literatuur. Hierbij maken we onder andere gebruik van de lesmethode ‘Op Niveau’.

Groep 1 en 2
Door een vaste lesvolgorde weten de kleuters die voor het eerst naar school gaan al snel wat er van ze verwacht wordt. De methode die gebruikt wordt, is ‘Kleuterplein’ voor kleuters. Dit is een flexibele methode voor beginnende geletterdheid, mondelinge communicatie en woordenschat.

Om de overgang naar groep 3 te versoepelen en de hoge werkdruk voor de leerling in groep 3 te verlagen, zal waar mogelijk halverwege groep 2 begonnen worden met de lesstof van groep 3. Het niveau van taalbegrip van de leerlingen en de motivatie van de leerlingen én hun ouders spelen hierbij een grote rol.

Groep 3 t/m 8
In de groepen 3 t/m 8 wordt gebruik gemaakt van de methoden ‘Leessleutel’ en ‘Taal Actief’ met de bijbehorende NTC module. De methode is opgebouwd uit verschillende thema’s. De verschillende thema’s in de NTC module duren elk vier weken.

Voortgezet onderwijs
De 1e t/m 3e klas van  het voortgezet onderwijs gebruikt de lesmethode ‘Op Niveau’. Aanvullend geven we spellingsonderwijs met behulp van ‘Goed Gespeld’. Daarnaast gebruiken we voor het woordenschatonderwijs ‘Noord na Woord’.  Bovenstaande onderdelen staan wekelijks op de les- en huiswerkagenda. Alle VO-leerlingen moeten per schooljaar tenminste zes literaire boeken hebben gelezen.

Voor leerlingen die op de Oslo International School dagonderwijs volgen biedt onze school de mogelijkheid om in het IB-examenprogramma Dutch B (standard en higher level) op te nemen.

Voor overige leerlingen die een Nederlands examen willen doen bereidt de school hen voor op het zogenaamde privatisteksamen dat de Noorse Videregående Skole kan aanvragen voor zijn leerlingen. Indien gewenst bereiden we de leerlingen ook voor op het staatsexamen dat in Nederland moet worden afgenomen.

 

Advertenties