Voorzitter gezocht!

We zijn op zoek naar een nieuwe voorzitter die wil meedenken en -werken aan het beleid voor de school.

Als voorzitter ben je met het bestuur verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de school. Dat houdt onder andere in nieuwe leerkrachten aannemen, beleidsplannen maken en uitvoeren en contact onderhouden met NOB. Samen met Frank, de schoolleider, los je praktische zaken op die soms wekelijks op je pad komen. Hier ben je wekelijks gemiddeld twee tot drie uur aan kwijt.

Is deze functie iets voor u?

Het bestuurswerk vraagt geen specifieke capaciteiten. Wat vrije tijd en hart voor onze school zijn de voornaamste vereisten. Wat het bestuur kan bieden, is gezelligheid en inspraak in het beleid van onze school.

Interesse?

Bent u geïnteresseerd of kent u iemand waarvan u denkt dat hij of zij een geschikt bestuurslid zou zijn? Laat het ons weten via voorzitter@ntc-noorderlicht.org. Of kijk hieronder voor een taakomschrijving van alle bestuursrollen.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bestuursleden

Het bestuurswerk vraagt geen specifieke capaciteiten. Wat vrije tijd en hart voor onze school zijn de voornaamste vereisten. Wat het bestuur kan bieden, is gezelligheid en inspraak in het beleid van onze school. Kijk hieronder voor een overzicht van taken per bestuursrol.

Voorzitter 
De voorzitter is het gezicht van de vereniging, naar buiten en naar binnen. Zijn of haar taken zijn:

 • Coördineren en leiding geven: de voorzitter is in de eerste plaats coördinator en stemt de activiteiten binnen de organisatie op elkaar af.
 • Inspireren: de voorzitter inspireert zijn bestuursleden, hij/zij is op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.
 • Samenwerken en delegeren: de voorzitter delegeert en draagt taken over en stimuleert samenwerking.
 • Bemiddelen: een belangrijke taak van de voorzitter is om de verschillende partijen op één lijn te krijgen.
 • Communiceren; goed kijken en luisteren zijn onlosmakelijk verbonden met voorzitterschap.
 • Representatie: de voorzitter is de spreekbuis van het bestuur naar de leden en vrijwilligers van de club.
 • Vergaderen: het leiden van een bespreking en de verantwoordelijkheid voor de besluitvorming ligt bij de voorzitter.
 • Wekelijks contact met schoolleider over het reilen en zeilen van de school.
 • Beoordelen van sollicitaties, voeren van sollicitatiegesprekken (i.s.m. bestuurslid) en contracteren van nieuwe docenten (i.s.m. schoolleider).
 • Voeren functioneringsgesprek schoolleider (i.s.m. bestuurslid).
 • Coördinatie van en eindverantwoordelijk voor opstellen jaarplan, schoolgids, schoolplan en jaarverslag.


Secretaris 

De secretaris is de schrijver van het bestuur en daarmee van de vereniging. Zijn of haar taken zijn:

 • Het opzetten en bijhouden van het archief.
 • Het voorbereiden van bestuursvergaderingen, in overleg met de voorzitter; de verslaglegging en beantwoording van ingekomen post.
 • Het in de gaten houden van de bestuurlijke regels.
 • Up-to-date houden van schoolgegevens en indienen van benodigde stukken voor Brønnøysundsregister en ‘Mijn school’ van Stichting NOB.
 • Voorbereiden van ALV, verslaglegging ALV stemming en protocol/notulen.
 • Bijdrage leveren aan opstellen jaarplan (jaarlijks) en schoolplan (eens per vier jaar).
 • I.s.m. schoolleider en bestuurslid activiteiten opstellen van jaarplanning (jaarlijks).


Penningmeester 

De penningmeester beheert het geld van de vereniging. Zijn of haar taken zijn:

 • Het financiële beheer voeren: het doen van de boekhouding, het opstellen van een financieel jaarverslag, het bijhouden van een archief en het afhandelen van de dagelijkse financiële zaken.
 • Het jaarlijks opstellen en bewaken van de begroting.
 • Het werven van financiële middelen: zoals subsidies en ouderbijdragen.
 • Zorgdragen voor salarissen en onkostenvergoedingen.
 • Het regelen van fiscale, juridische zaken en verzekeringen.
 • Bijdrage leveren aan opstellen jaarplan (jaarlijks) en schoolplan (eens per vier jaar).


Activiteiten

Het bestuurslid activiteiten is verantwoordelijk voor alle activiteiten die binnen de vereniging georganiseerd worden. Zijn of haar taken zijn:

 • De belangstelling voor en betrokkenheid van ouders bij de school bevorderen.
 • Opstellen van een activiteitenplanning.
 • Het organiseren, coördineren en evalueren van diverse activiteiten (zoals kerstviering, voorleesmiddag, Koningsdag, kamp en laatste schooldag), in samenwerking met schoolleider, bestuur en ouders.
 • Bijdrage leveren aan opstellen jaarplan (jaarlijks) en schoolplan (eens per vier jaar).
 • I.s.m. schoolleider en bestuurslid activiteiten opstellen van jaarplanning.


Communicatie

Het bestuurslid communicatie is verantwoordelijk voor het interne en externe communicatiebeleid. Zijn of haar taken zijn:

 • Het ontwikkelen en bewaken van de huisstijl.
 • Het samenstellen en redigeren van de nieuwsbrief.
 • Het bijhouden van communicatie-uitingen zoals de website, Facebook en LinkedIn.
 • Het opstellen van het communicatiebeleid.
 • Het opstellen en up-to-date houden van promotie- en informatiemateriaal.
 • Het communiceren van vacatures.
 • Bijdrage leveren aan opstellen jaarplan (jaarlijks) en schoolplan (eens per vier jaar).


Interesse?
Wanneer je geïnteresseerd bent in de rol van bestuurslid voor NTC Het Noorderlicht kun je een e-mail sturen naar:
Kirsten van Hofwegen
Voorzitter bestuur NTC Het Noorderlicht
E-mail: voorzitter@ntc-noorderlicht.org