Het bestuur van NTC het Noorderlicht bestaat uit vijf enthousiaste vrijwilligers. De leden van het bestuur komen zes maal per jaar bij elkaar op de bestuursvergadering en in de tussenliggende periodes dragen ze zorg voor opvolging van het schoolplan, met als afgeleide het jaarplan. Ieder jaar geeft het bestuur een terugkoppeling op het jaarplan middels een resultaatverslag. Hieronder stelt het bestuur zich aan u voor.

Kirsten van Hofwegen (voorzitter)
Ik ben de moeder van Isabelle. Als voorzitter vertegenwoordig ik het bestuur. Ik zorg voor de coördinatie van  het bestuursbeleid en in het algemeen voor het uitvoeren van het schoolplan. Tevens fungeer ik als aanspreekpunt voor onder meer de schoolleider, ouders, stichting NOB, werving en selectie en overige HR zaken.
E-mail: voorzitter@ntc-noorderlicht.org

_MG_0850Jessica Wassenaar (secretaris)
Ik ben de moeder van Anne en Lise en vervul de rol van secretaris. Hierin ben ik verantwoordelijk voor de voorbereiding van alle bestuurs- en algemene ledenvergaderingen, het notuleren van alle vergaderingen en het beheren van de besluiten- en actielijst.
E-mail: secretaris@ntc-noorderlicht.org

 

ChristelChristel Tomaszewski (penningmeester)
Mama van Siri Helen en Helga Therese penningsmeester van het bestuur. Dit betekent dus dat ik belast ben met het beheer, de invordering en uitbetaling van de gelden en de boekhouding daarvan. Regelmatig (zeker eenmaal per jaar) breng ik verslag uit van de financiële positie en daarnaast stel ik elk jaar een begroting op voor het komende jaar.
E-mail: penningmeester@ntc-noorderlicht.org

Edwin Kemna (bestuurslid activiteiten)
In ben de vader van Floor en Roos en vervul de rol van bestuurslid activiteiten. Hierin ben ik verantwoordelijk voor alle activiteiten van de Nederlandse school (denk aan sinterklaas, kerst en kamp) waar een bijdrage gewenst is van het bestuur en/of een ouder.
E-mail: activiteiten@ntc-noorderlicht.org

 

IMG_2073Aniek Schalkoort (bestuurslid PR/communicatie)
Ik ben bestuurslid PR/communicatie en dus het aanspreekpunt voor allerlei interne en externe communicatie uitingen (denk aan huisstijl, de website en Facebook). Maar bovenal ben ik moeder van Mik en Dide.
E-mail: communicatie@ntc-noorderlicht.org

Advertenties