Het bestuur van NTC het Noorderlicht bestaat uit vijf enthousiaste vrijwilligers. De leden van het bestuur komen zes maal per jaar bij elkaar op de bestuursvergadering en in de tussenliggende periodes dragen ze zorg voor opvolging van het schoolplan, met als afgeleide het jaarplan. Ieder jaar geeft het bestuur een terugkoppeling op het jaarplan middels een resultaatverslag. Hieronder stelt het bestuur zich aan u voor.

Kirsten van Hofwegen (voorzitter)
Ik ben de moeder van Isabelle. Als voorzitter vertegenwoordig ik het bestuur. Ik zorg voor de coördinatie van  het bestuursbeleid en in het algemeen voor het uitvoeren van het schoolplan. Tevens fungeer ik als aanspreekpunt voor onder meer de schoolleider, ouders, stichting NOB, werving en selectie en overige HR zaken.
E-mail: voorzitter@ntc-noorderlicht.org

Evelyne Spruit (secretaris)
Ik ben de moeder van Nout en Boet en vervul de rol van secretaris. Hierin ben ik verantwoordelijk voor de voorbereiding van alle bestuurs- en algemene ledenvergaderingen, het notuleren van alle vergaderingen en het beheren van de besluiten- en actielijst.
E-mail: secretaris@ntc-noorderlicht.org

 

ChristelChristel Tomaszewski (penningmeester)
Mama van Siri Helen en Helga Therese penningsmeester van het bestuur. Dit betekent dus dat ik belast ben met het beheer, de invordering en uitbetaling van de gelden en de boekhouding daarvan. Regelmatig (zeker eenmaal per jaar) breng ik verslag uit van de financiële positie en daarnaast stel ik elk jaar een begroting op voor het komende jaar.
E-mail: penningmeester@ntc-noorderlicht.org

Kayleigh van Rijn (communicatie)

Karel Grootjans (activiteiten)