U kunt uw kind(eren) aanmelden door onderstaand formulier te downloaden, in te vullen en te mailen naar onze schoolleider (schoolleider@ntc-noorderlicht.org). Tevens vindt u hieronder de aanvullende voorwaarden.

Voor het schooljaar 2022-2023 bedraagt het schoolgeld:
– Privéplaats voor het Basis- en Voortgezet onderwijs: NOK 9.000

Kennismaking
De schoolleider maakt een (telefonische) afspraak met ouders die hun kind aanmelden. Afhankelijk van dit gesprek en een eventuele test wordt bepaald welke groep het beste aansluit op het Nederlands taalniveau van uw kind.

Instroommomenten
Er zijn twee vaste instroommomenten voor nieuwe leerlingen:
– De eerste les na de zomervakantie.
– De eerste les na de kerstvakantie.