U kunt uw kind(eren) aanmelden door onderstaand formulier te downloaden, in te vullen en te mailen naar onze schoolleider (schoolleider@ntc-noorderlicht.org). Tevens vindt u hieronder de aanvullende voorwaarden.

Aanmeldingsformulier 2021-2022

Aanvullende voorwaarden NTC Het Noorderlicht 2021-2022

Voor het schooljaar 2019-2020 bedraagt het schoolgeld:
– Privéplaats voor het Basis- en Voortgezet onderwijs: NOK 8.755
– Bedrijfsplaats* voor het Basis- en Voortgezet onderwijs: NOK 17.510

Kennismaking
De schoolleider maakt een (telefonische) afspraak met ouders die hun kind aanmelden. Afhankelijk van dit gesprek en een eventuele test wordt bepaald welke groep het beste aansluit op het Nederlands taalniveau van uw kind.

Instroommomenten
Er zijn twee vaste instroommomenten voor nieuwe leerlingen:
– De eerste les na de zomervakantie.
– De eerste les na de kerstvakantie.

*Een bedrijfsplaats is een plaats waarvan het schoolgeld gedeclareerd kan worden bij de werkgever.